Присъствие на непълнолетни/малолетни гости на 359 Hip Hop Awards 2022

Поради огромния интерес към 10-тите годишни 359 Hip Hop Awards на 16 юни 2022 и афтър партито със световната звезда NLE Choppa, допускането на непълнолетни и малолетни ще става по следния законово установен начин: Всеки непълнолетен или малолетен трябва да представи нотариално заверена декларация, попълнена от родител или настойник, както и от придружаващото го пълнолетно лице. Декларацията трябва да е в два екземпляра,Continue Reading