Присъствие на непълнолетни/малолетни гости на 359 Hip Hop Awards 2022

Поради огромния интерес към 10-тите годишни 359 Hip Hop Awards на 16 юни 2022 и афтър партито със световната звезда NLE Choppa, допускането на непълнолетни и малолетни ще става по следния законово установен начин:

Всеки непълнолетен или малолетен трябва да представи нотариално заверена декларация, попълнена от родител или настойник, както и от придружаващото го пълнолетно лице. Декларацията трябва да е в два екземпляра, едната остава при охраната при влизане, а другата в придружителя, в случай че бъде поискана за повторна проверка.

  1. levitra online canada
  2. generic levitra canadian healthcare
  3. dosages levitra order
Дори и при наличието на закупен билет, но без попълнена и нотариално заверена декларация, непълнолетното или малолетно лице няма да бъде допуснато до събитието.
Всички лица, които предоставят нотариално заверената декларация на входа се съгласяват, че носят наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства по чл. 313 от НК.
Декларацията можете да изтеглите от Тук.
На попълнената декларация моля с големи червени букви напиши че е ПРИМЕРНА ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРАЗЕЦ